Панел со цевки за вентилација на лице од алуминиумска фолија